Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin

Rezerwuj Rezerwuj

Regulamin Willi Litworowy Staw

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00.

2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem formularzy na stronie obiektu.

3. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności za usługi.

4. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości min 30% wartości całego pobytu na konto bankowe w terminie do 3 dni od dnia złożenia wstępnej rezerwacji (pod uwagę brana jest data księgowania).

5. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie jest równoznaczny z automatyczną anulacją rezerwacji.

6. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na konto Hotelu. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.

7. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.

8. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany terminu rezerwacji potwierdzonej wpłatą zadatku na inny termin w miarę dostępności miejsc noclegowych i jeśli średnia cena za dobę proponowanego przez Gościa pobytu nie przekracza średniej ceny za dobę pierwotnie zarezerwowanego pobytu. Życzenie zmiany terminu pobytu należy zgłosić najpóźniej 21 dni przed datą przyjazdu pierwotnej rezerwacji. Termin nowej rezerwacji nie może przekraczać 3 miesięcy od momentu anulowania pierwotnej rezerwacji.

9. Rezerwacja potwierdzona i następnie niewykorzystana w całości na skutek wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej, zgodnie z pierwotnie złożoną rezerwacją.

10. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.

11. Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 24:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Klientowi(dotyczy rezerwacji z wpłatą zadatku)

12. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

13. Przedłużenie doby hotelowej, w miarę dostępności pokoi, należy zgłosić najpóźniej do godz. 8:00 w dniu wyjazdu. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności miejsc noclegowych.

14. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.

15. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

16. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 8:00 do godz. 21:00.

17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

18. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kart Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.

19. Zabronione jest używanie w pokojach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

20. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi, łazienek, jak również balkonów. Naruszenie zakazu wiąże się z dopłatą w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 1500 zł.

21. Obsługa obiektu zobowiązana jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i czystości poprzez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

22. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

23. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat.

24. W obiekcie zabronione jest:
- chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu sportowego do pokoi,
- wprowadzanie zwierząt na teren obiektu,
- zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez dwa miesiąc, a następnie przekazane na cele charytatywne lub zniszczone.

26. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

27. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.

Zobacz wszystkie